رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه حوزه علمیه زیرنظر کاظم صدیقی: اشکالات شکلی احراز شد!

بیانیه حوزه علمیه زیرنظر کاظم صدیقی: اشکالات شکلی احراز شد! افراد مبحوث عنه از موسسه خارج شدند! در پی انتشار خبر انتقال باغ ۴۲۰۰ متری حوزه علمیه امام خمینی تهران به نام موسسه ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، این حوزه که تحت تولیت خود او اداره می شود، اعلام کرد که اشکالات شکلی […]

بیانیه حوزه علمیه زیرنظر کاظم صدیقی: اشکالات شکلی احراز شد! افراد مبحوث عنه از موسسه خارج شدند!

در پی انتشار خبر انتقال باغ ۴۲۰۰ متری حوزه علمیه امام خمینی تهران به نام موسسه ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، این حوزه که تحت تولیت خود او اداره می شود، اعلام کرد که اشکالات شکلی پیش آمده بود که رفع شد.