رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرسپولیس به بانک ملی واگذار شد

پرسپولیس به بانک ملی واگذار شد در اطلاعیه رسمی که فرابورس ایران روی خروجی وبسایت خود منتشر کرد، وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی مالکیت باشگاه پرسپولیس را به بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد

پرسپولیس به بانک ملی واگذار شد

در اطلاعیه رسمی که فرابورس ایران روی خروجی وبسایت خود منتشر کرد، وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی مالکیت باشگاه پرسپولیس را به بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد