رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۳۵.۵ درصدی نرخ بیمۀ شخص ثالث

افزایش ۳۵.۵ درصدی نرخ بیمۀ شخص ثالث معاون بیمۀ مرکزی: با توجه به افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه، شورای‌عالی بیمه امروز تصویب کرد که نرخ حق بیمۀ شخص ثالث از اول سال ۱۴۰۳ تا سقف ۳۵.۵ درصد افزایش یابد.

افزایش ۳۵.۵ درصدی نرخ بیمۀ شخص ثالث

معاون بیمۀ مرکزی: با توجه به افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه، شورای‌عالی بیمه امروز تصویب کرد که نرخ حق بیمۀ شخص ثالث از اول سال ۱۴۰۳ تا سقف ۳۵.۵ درصد افزایش یابد.