رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کتاب‌های دوره ابتدایی بازتالیف می‌شوند

کتاب‌های دوره ابتدایی بازتالیف می‌شوند رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: طرح‌هایی را برای بازتالیف کتاب‌های دوره ابتدایی داشته‌ایم. همزمان با تالیف و تولید محتوا، براساس این طراحی، جدول عناوین دروس در دوره اول ابتدایی نیز تغییر خواهد کرد که پیش نویس آن آماده و به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب ارسال خواهد […]

کتاب‌های دوره ابتدایی بازتالیف می‌شوند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
طرح‌هایی را برای بازتالیف کتاب‌های دوره ابتدایی داشته‌ایم.

همزمان با تالیف و تولید محتوا، براساس این طراحی، جدول عناوین دروس در دوره اول ابتدایی نیز تغییر خواهد کرد که پیش نویس آن آماده و به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب ارسال خواهد شد.