رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه بین المللی فوتبال تغییرات سیستم جدید آفساید را تایید کرد

اتحادیه بین المللی فوتبال تغییرات سیستم جدید آفساید را تایید کرد یک بازیکن فقط زمانی در آفساید قرار میگیرد که کل بدنش از آخرین مدافع جلوتر باشه. این طرح به زودی به صورت آزمایشی اجرا میشه.

اتحادیه بین المللی فوتبال تغییرات سیستم جدید آفساید را تایید کرد

یک بازیکن فقط زمانی در آفساید قرار میگیرد که کل بدنش از آخرین مدافع جلوتر باشه.

این طرح به زودی به صورت آزمایشی اجرا میشه.