رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیته‌ی حقیقت‌یاب برای ‌مرگ «پرستو بخشی» پزشک جوان اعزام کنید!

درخواست یکصد فعال سیاسی، فرهنگی و روزنامه‌نگار لرستانی: کمیته‌ی حقیقت‌یاب برای ‌مرگ «پرستو بخشی» پزشک جوان اعزام کنید! یکصد فعال سیاسی، فرهنگی و روزنامه‌نگار لرستانی طی نامه ای به وزارت بهداشت و درمان، مجلس شورای اسلامی، هیات مدیره نظام پزشکی تهران، دادستان دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان لرستان در خصوص مرگ «پرستو بخشی» پزشک جوان […]

درخواست یکصد فعال سیاسی، فرهنگی و روزنامه‌نگار لرستانی: کمیته‌ی حقیقت‌یاب برای ‌مرگ «پرستو بخشی» پزشک جوان اعزام کنید!

یکصد فعال سیاسی، فرهنگی و روزنامه‌نگار لرستانی طی نامه ای به وزارت بهداشت و درمان، مجلس شورای اسلامی، هیات مدیره نظام پزشکی تهران، دادستان دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان لرستان در خصوص مرگ «پرستو بخشی» پزشک جوان نوشتند: مرگ پزشکِ جوان متخصصِ قلب زنده یاد سرکار خانم دکتر پرستو بخشی، در آغاز سال نو و پس از انتقال محل خدمت ایشان از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد به شهرستان نورآباد، موجب حزن و اندوه مردم و تاثر و تالم جامعه ی پزشکی لرستان شده است.

با توجه به انتشار اخبار ضد ونقیض در رسانه های مختلف ،انتظار می رود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران، در اسرع وقت کمیته ای تخصصی را جهت پیگیری و بررسی علل مرگ اعم از سوء مدیریت درمانی استان، مشکلات روحی متوفی و … تشکیل و نتایج به دست آمده را به اطلاع مردم برسانند./جماران