رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاغلی که بیشترین تاثیر را از هوش مصنوعی می‌پذیرند

مشاغلی که بیشترین تاثیر را از هوش مصنوعی می‌پذیرند دربحبوحه گسترش هوش مصنوعی شاید خوب باشد که بدانیم چه مشاغلی میتوانند بیشترین تاثیر را از هوش مصنوعی بپذیرند، در این نمودار، نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد درنظرگرفته شده که تخمین می‌زند چگونه بخش‌های مختلف شغلی در معرض اختلال هوش مصنوعی قرار می‌گیرند.

مشاغلی که بیشترین تاثیر را از هوش مصنوعی می‌پذیرند

دربحبوحه گسترش هوش مصنوعی شاید خوب باشد که بدانیم چه مشاغلی میتوانند بیشترین تاثیر را از هوش مصنوعی بپذیرند، در این نمودار، نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد درنظرگرفته شده که تخمین می‌زند چگونه بخش‌های مختلف شغلی در معرض اختلال هوش مصنوعی قرار می‌گیرند.