رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از تعرفه‌های جدید پزشکی

انتقاد رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از تعرفه‌های جدید پزشکی نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی: عده‌ای تصور دارند کلیه این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است،این درحالیست که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد. افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان […]

انتقاد رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از تعرفه‌های جدید پزشکی

نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی:

عده‌ای تصور دارند کلیه این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است،این درحالیست که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد.

افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند.

اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.