رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید رئیس جمهور بر جلوگیری از هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

تاکید رئیس جمهور بر جلوگیری از هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها رییس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت با تاکید بر جلوگیری از هر گونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها: در شرایطی که سوداگری و دخالت دشمن برای ایجاد اخلال در بازار وجود دارد، نظارت دولت در مواقع لازم برای احقاق حقوق مردم ضروری است. بخش‌های اقتصادی دولت […]

تاکید رئیس جمهور بر جلوگیری از هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

رییس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت با تاکید بر جلوگیری از هر گونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها:
در شرایطی که سوداگری و دخالت دشمن برای ایجاد اخلال در بازار وجود دارد، نظارت دولت در مواقع لازم برای احقاق حقوق مردم ضروری است.

بخش‌های اقتصادی دولت باید برای حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی پس از مشارکت آنها در پروسه جهش تولید نیز برنامه دقیق داشته باشند.