رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور حکم آزادی عمران‌خان و همسرش با قرار وثیقه

صدور حکم آزادی عمران‌خان و همسرش با قرار وثیقه دادگاه عالی پایتخت پاکستان حکم حبس ۱۴ ساله «عمران‌خان» نخست وزیر برکنار شده این کشور و همسر وی در پرونده اتهام فساد مالی را تعلیق و دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.

صدور حکم آزادی عمران‌خان و همسرش با قرار وثیقه

دادگاه عالی پایتخت پاکستان حکم حبس ۱۴ ساله «عمران‌خان» نخست وزیر برکنار شده این کشور و همسر وی در پرونده اتهام فساد مالی را تعلیق و دستور آزادی آنان با قرار وثیقه را صادر کرد.