رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی: اعلام شد که خبر تعطیلی پارکها دروغ بوده و وزارت کشور در این مورد اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.

عباس عبدی: اعلام شد که خبر تعطیلی پارکها دروغ بوده و وزارت کشور در این مورد اطلاعیه‌ای صادر نکرده است. بسیار خوب! پس این مورد را به سرعت پیگیری کنید تا آشکار شود ابتدا کدام رسانه این خبر را منتشر کرده و چرا؟ این کار بسیار ساده است. اگر انجام نشد، حق دهید که مردم […]

عباس عبدی: اعلام شد که خبر تعطیلی پارکها دروغ بوده و وزارت کشور در این مورد اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.
بسیار خوب! پس این مورد را به سرعت پیگیری کنید تا آشکار شود ابتدا کدام رسانه این خبر را منتشر کرده و چرا؟ این کار بسیار ساده است.
اگر انجام نشد، حق دهید که مردم به گونه دیگری برداشت کنند.