رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصطفی فقیهی: می‌دانید این پیش‌بینی خطرناک خبرگزاری دولت ‎رییسی چه مفهومی دارد؟

مصطفی فقیهی: می‌دانید این پیش‌بینی خطرناک خبرگزاری دولت ‎رییسی چه مفهومی دارد؟ و چه سیگنالی به بازار می‌دهد؟ یعنی اگر امروز ‎دلار ۶۰ هزار تومانی بخرید، تا یک‌سال و اندی که به پایان دولت مانده، دلار به ۱۰۰ هزار تومن نه، اما به ۹۰ هزار تومان که می‌رسد!

مصطفی فقیهی: می‌دانید این پیش‌بینی خطرناک خبرگزاری دولت ‎رییسی چه مفهومی دارد؟ و چه سیگنالی به بازار می‌دهد؟

یعنی اگر امروز ‎دلار ۶۰ هزار تومانی بخرید، تا یک‌سال و اندی که به پایان دولت مانده، دلار به ۱۰۰ هزار تومن نه، اما به ۹۰ هزار تومان که می‌رسد!