رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیمیا علیزاده عضو تیم ملی بلغارستان شد

کیمیا علیزاده عضو تیم ملی بلغارستان شد کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که از ایران خارج شده و به عضویت تیم فدراسیون پناهندگان درآمده بود، روز گذشته در هتل مارینلا شهر صوفیه با اسلاوی بینف، رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان، قرارداد امضا کرد تا از این به بعد برای بلغارستان مسابقه دهد.

کیمیا علیزاده عضو تیم ملی بلغارستان شد

کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که از ایران خارج شده و به عضویت تیم فدراسیون پناهندگان درآمده بود، روز گذشته در هتل مارینلا شهر صوفیه با اسلاوی بینف، رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان، قرارداد امضا کرد تا از این به بعد برای بلغارستان مسابقه دهد.