رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش مرتضی صارمی، عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگرا‌ن‏ به سخنان خاندوزی

واکنش مرتضی صارمی، عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگرا‌ن‏ به سخنان خاندوزی اصولگرایان با رانت نهادهای امنیتی و نظارتی تمام مسیر را تابلوی سبقت ممنوع نصب کرده اند. نه تنها اجازه سبقت نمی دهند بلکه با تک تیراندازان در کمین نشسته اند و هر جنبنده را با فرمان آتش به اختیار از پای در می […]

واکنش مرتضی صارمی، عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگرا‌ن‏ به سخنان خاندوزی

اصولگرایان با رانت نهادهای امنیتی و نظارتی تمام مسیر را تابلوی سبقت ممنوع نصب کرده اند. نه تنها اجازه سبقت نمی دهند بلکه با تک تیراندازان در کمین نشسته اند و هر جنبنده را با فرمان آتش به اختیار از پای در می آورند بعد می گویند جوانان انگیزه برای اداره کشور ندارند!