رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه محدودیت‌های اینترنت در جهان

هزینه محدودیت‌های اینترنت در جهان طبق آمار منتشر شده، کشور روسیه بیشترین هزینه تخمینی قطعی و محدودیت‌های اینترنت را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است و کشورهای اتیوپی، میانمار و ایران در رتبه‌های بعدی هستند.

هزینه محدودیت‌های اینترنت در جهان

طبق آمار منتشر شده، کشور روسیه بیشترین هزینه تخمینی قطعی و محدودیت‌های اینترنت را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است و کشورهای اتیوپی، میانمار و ایران در رتبه‌های بعدی هستند.