رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه فروردین واریز شد

یارانه فروردین واریز شد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های ۴ تا ۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و از ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است.

یارانه فروردین واریز شد
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های ۴ تا ۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و از ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است.