رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ سفیر ایران در سوریه به تهدید توخالی سفارت اسراییل در آمریکا

پاسخ سفیر ایران در سوریه به تهدید توخالی سفارت اسراییل در آمریکا در تاریخ ۱۷ اکتبر سال گذشته گفتم اگر مجددا خطا کنید طوفان الأقصی به زلزله الأقصى تبدیل می شود، خطا کردید و چند ساعت زلزله را دیدید. گفتید ما آماده ایم بیایید، آمدیم اما در پناه‌گاه بودید. اگر باز هم خطا کنید زلزله […]

پاسخ سفیر ایران در سوریه به تهدید توخالی سفارت اسراییل در آمریکا

در تاریخ ۱۷ اکتبر سال گذشته گفتم اگر مجددا خطا کنید طوفان الأقصی به زلزله الأقصى تبدیل می شود، خطا کردید و چند ساعت زلزله را دیدید.

گفتید ما آماده ایم بیایید، آمدیم اما در پناه‌گاه بودید. اگر باز هم خطا کنید زلزله متوقف نخواهد شد.