رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان غذا و دارو:‌ تجویز داروی خارج از فهرست کشوری ممنوع است

سازمان غذا و دارو:‌ تجویز داروی خارج از فهرست کشوری ممنوع است روابط عمومی سازمان غذا و دارو: تجویز داروی خارج از فهرست دارویی توسط پزشکان ممنوع است. علت تمایل برخی بیماران برای مصرف داروهای خارجی در حالی که نمونه داخلی آن با قیمت مناسب‌تر وجود دارد به برخی پزشکان مرتبط می‌شود. برخی پزشکان بعضاً بر […]

سازمان غذا و دارو:‌ تجویز داروی خارج از فهرست کشوری ممنوع است

روابط عمومی سازمان غذا و دارو: تجویز داروی خارج از فهرست دارویی توسط پزشکان ممنوع است.

علت تمایل برخی بیماران برای مصرف داروهای خارجی در حالی که نمونه داخلی آن با قیمت مناسب‌تر وجود دارد به برخی پزشکان مرتبط می‌شود.

برخی پزشکان بعضاً بر کیفیت نمونه خارجی تاکید بیشتری دارند.