رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت افزایش قیمت ریالی حج بالارفتن نرخ ارز در کشور است

علت افزایش قیمت ریالی حج بالارفتن نرخ ارز در کشور است نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: میزان حج ۱۴۰۳ از جهت هزینه بیش از ۳۰۰ دلار نسبت به سال گذشته کمتر است و علت افزایش قیمت ریالی حج امسال افزایش قیمت ارز در کشور است.

علت افزایش قیمت ریالی حج بالارفتن نرخ ارز در کشور است

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: میزان حج ۱۴۰۳ از جهت هزینه بیش از ۳۰۰ دلار نسبت به سال گذشته کمتر است و علت افزایش قیمت ریالی حج امسال افزایش قیمت ارز در کشور است.