رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اردوغان: تعلیق مبادلات تجاری با اسرائیل ضروری بود

اردوغان: تعلیق مبادلات تجاری با اسرائیل ضروری بود رئیس جمهوری ترکیه: مرحله قطع روابط تجاری با [رژیم] اسرائیل ضروری بود و انجام شد. به عنوان مسلمان نمی‌توانیم در مقابل این جنایات سکوت کنیم. حجم تجارت سالانه ما با اسرائیل ۹.۵ میلیارد دلار بود و ما چنین در نظر گرفتیم که این تجارت وجود ندارد و […]

اردوغان: تعلیق مبادلات تجاری با اسرائیل ضروری بود

رئیس جمهوری ترکیه:
مرحله قطع روابط تجاری با [رژیم] اسرائیل ضروری بود و انجام شد.

به عنوان مسلمان نمی‌توانیم در مقابل این جنایات سکوت کنیم.

حجم تجارت سالانه ما با اسرائیل ۹.۵ میلیارد دلار بود و ما چنین در نظر گرفتیم که این تجارت وجود ندارد و فاز جدیدی را آغاز کردیم.

نتانیاهو بی‌رحم است و نمی‌توانستیم بیشتر از این صبور باشیم.