رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان سرپرست سازمان خصوصی سازی: با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد. اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان

سرپرست سازمان خصوصی سازی:
با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد.

اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.