رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: همه خدمه کشتیِ توقیف‌شده را با نگاه انسانی آزاد کرده‌ایم

امیرعبداللهیان: همه خدمه کشتیِ توقیف‌شده را با نگاه انسانی آزاد کرده‌ایم وزیر خارجه در پاسخ به درخواست وزیر خارجه استونی درباره کشتیِ توقیف‌شده مرتبط با اسرائیل و آزادیِ خدمه استونی: این کشتی در توقیف قضایی قرار دارد، اما همه خدمه آن را با نگاه انسانی آزاد کرده‌ایم و در صورت همراهیِ کاپیتان کشتی، امکان بازگشت […]

امیرعبداللهیان: همه خدمه کشتیِ توقیف‌شده را با نگاه انسانی آزاد کرده‌ایم

وزیر خارجه در پاسخ به درخواست وزیر خارجه استونی درباره کشتیِ توقیف‌شده مرتبط با اسرائیل و آزادیِ خدمه استونی: این کشتی در توقیف قضایی قرار دارد، اما همه خدمه آن را با نگاه انسانی آزاد کرده‌ایم و در صورت همراهیِ کاپیتان کشتی، امکان بازگشت آن‌ها به کشورشان فراهم است.