رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش زمان فعالیت معلمان مدارس غیردولتی به ۳۰ ساعت

کاهش زمان فعالیت معلمان مدارس غیردولتی به ۳۰ ساعت معاون وزیر آموزش و پرورش: از امسال معلمان مدارس غیردولتی ۳۰ ساعت کار می‌کنند و با این ساعات فعالیت نیز بیمه آن‌ها کامل خواهد بود.

کاهش زمان فعالیت معلمان مدارس غیردولتی به ۳۰ ساعت

معاون وزیر آموزش و پرورش:
از امسال معلمان مدارس غیردولتی ۳۰ ساعت کار می‌کنند و با این ساعات فعالیت نیز بیمه آن‌ها کامل خواهد بود.