رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همسر ابراهیم رئیسی پُست جدید گرفت

همسر ابراهیم رئیسی پُست جدید گرفت روز گذشته در مراسم افتتاح دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، جمیله علم الهدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همسر رئیسی به عنوان عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی شد. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران همچنین در این مراسم با اعطای حکمی […]

همسر ابراهیم رئیسی پُست جدید گرفت

روز گذشته در مراسم افتتاح دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، جمیله علم الهدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همسر رئیسی به عنوان عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی شد.

محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران همچنین در این مراسم با اعطای حکمی انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور را به عنوان عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی و منصوب کرد./مهر