رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۸ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در کیش مسدود شد

۲۸ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در کیش مسدود شد فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اجرای طرح نور در این جزیره برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: در قالب این طرح ۲۸ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در کیش مسدود شد.

۲۸ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در کیش مسدود شد

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اجرای طرح نور در این جزیره برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: در قالب این طرح ۲۸ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در کیش مسدود شد.