رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عین اللهی: مصوبه ارایه خدمات پزشکی رایگان به کودکان زیر ۷ سال ابلاغ شد

عین اللهی: مصوبه ارایه خدمات پزشکی رایگان به کودکان زیر ۷ سال ابلاغ شد وزیر بهداشت: به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیات دولت طرح خدمات پزشکی رایگان به کودکان زیر ۷ سال به تصویب رسید که این خدمات در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این طرح به همه […]

عین اللهی: مصوبه ارایه خدمات پزشکی رایگان به کودکان زیر ۷ سال ابلاغ شد

وزیر بهداشت:
به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیات دولت طرح خدمات پزشکی رایگان به کودکان زیر ۷ سال به تصویب رسید که این خدمات در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود.

این طرح به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.