رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مینو محرز: دستمزد کادر پزشکی پایین است و مهاجرت‌شان طبیعی است

مینو محرز: دستمزد کادر پزشکی پایین است و مهاجرت‌شان طبیعی است مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی: در سال‌های اخیر آمارهای مهاجرت کادر درمان نیز افزایش داشته است. باید بررسی کنیم که چرا همه دارند می‌روند و علت تمایل زیاد به خروج از ایران و فعالیت در خارج از کشور چیست؟ باید مسئولان علت‌یابی کنند و […]

مینو محرز: دستمزد کادر پزشکی پایین است و مهاجرت‌شان طبیعی است

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی:
در سال‌های اخیر آمارهای مهاجرت کادر درمان نیز افزایش داشته است. باید بررسی کنیم که چرا همه دارند می‌روند و علت تمایل زیاد به خروج از ایران و فعالیت در خارج از کشور چیست؟

باید مسئولان علت‌یابی کنند و برای خروج تحصیل‌کردگان از ایران چاره‌اندیشی کنند. حقوق کادر درمان در ایران بسیار پایین است و کشورهای دیگر بسیار مشتاق هستند که این افراد را جذب کنند، زیرا چنین متخصصانی ندارند.

دولت ایران هزینه تحصیل و آموزش این افراد را می‌پردازد، اما کشورهای دیگر از توانایی آنها بهره‌مند می‌شوند. باید جلوی فرار مغزها را از ایران گرفت.