رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود حسینی‌پور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شد

محمود حسینی‌پور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شد با حکم  رئیسی رییس‌جمهور، محمود حسینی‌پور استاندار سابق مازندران به عنوان معاون امور مجلس رییس جمهور منصوب و حکم سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی سابق هم به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی‌رییس جمهور صادر شد.

محمود حسینی‌پور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شد

با حکم  رئیسی رییس‌جمهور، محمود حسینی‌پور استاندار سابق مازندران به عنوان معاون امور مجلس رییس جمهور منصوب و حکم سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی سابق هم به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی‌رییس جمهور صادر شد.