رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجازات سنگین عربستان برای حاجی‌های متخلف

مجازات سنگین عربستان برای حاجی‌های متخلف وزارت کشور عربستان از اجرای مجازات ۱۰ هزار ریالی(بیش از ۱۱۲ میلیون تومان) برای ورود به هفت منطقه بدون مجوز خبر داد.

مجازات سنگین عربستان برای حاجی‌های متخلف

وزارت کشور عربستان از اجرای مجازات ۱۰ هزار ریالی(بیش از ۱۱۲ میلیون تومان) برای ورود به هفت منطقه بدون مجوز خبر داد.