رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش جالب روزنامه هم‌میهن به بازداشت زیباکلام: پاسخ قاطع به سوال صادق!

واکنش جالب روزنامه هم‌میهن به بازداشت زیباکلام: پاسخ قاطع به سوال صادق! زیباکلام کتابی نوشته با عنوان «چرا شما را نمی‌گیرن»؛ وی پیش از رونمایی از کتابش در نمایشگاه بازداشت شد، البته قوه قضاییه یادآور شد که وی در مسیر آن مکان نبوده است

واکنش جالب روزنامه هم‌میهن به بازداشت زیباکلام: پاسخ قاطع به سوال صادق!

زیباکلام کتابی نوشته با عنوان «چرا شما را نمی‌گیرن»؛ وی پیش از رونمایی از کتابش در نمایشگاه بازداشت شد، البته قوه قضاییه یادآور شد که وی در مسیر آن مکان نبوده است