رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین وزیر دفاع روسیه را برکنار کرد

پوتین وزیر دفاع روسیه را برکنار کرد سخنگوی کاخ کرملین  اعلام کرد پوتین تصمیم گرفته که وزارت دفاع باید توسط یک فرد غیرنظامی اداره شود.

پوتین وزیر دفاع روسیه را برکنار کرد

سخنگوی کاخ کرملین  اعلام کرد پوتین تصمیم گرفته که وزارت دفاع باید توسط یک فرد غیرنظامی اداره شود.