رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای احکام همسان سازی از خرداد

اجرای احکام همسان سازی از خرداد رئیس سازمان برنامه و بودجه: بر اساس زمانبندی طراحی شده در قانون، احکام همسان‌سازی از خرداد ماه اجرا و البته معوقات دو ماه نخست سال نیز پرداخت خواهد شد.

اجرای احکام همسان سازی از خرداد

رئیس سازمان برنامه و بودجه: بر اساس زمانبندی طراحی شده در قانون، احکام همسان‌سازی از خرداد ماه اجرا و البته معوقات دو ماه نخست سال نیز پرداخت خواهد شد.