رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به دو مکان تقلیل پیدا کرده است

موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به دو مکان تقلیل پیدا کرده است سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه امروز کمیسیون بیان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است. موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است. روند ساخت نیروگاه های جدید […]

موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به دو مکان تقلیل پیدا کرده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه امروز کمیسیون بیان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است.

موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.

روند ساخت نیروگاه های جدید هسته ای از جمله نیروگاه ۲ و ۳ بوشهر طبق برنامه پیش می رود.