رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۰ درصد از تصادفات رانندگی نوروز ۱۴۰۳ خودروهایی است که فاقد معاینه فنی بودند

سرپرست ستاد معاینه فنی تهران: ۴۰ درصد از تصادفات رانندگی نوروز ۱۴۰۳ مربوط به خودروهایی است که فاقد معاینه فنی بودند

سرپرست ستاد معاینه فنی تهران: ۴۰ درصد از تصادفات رانندگی نوروز ۱۴۰۳ مربوط به خودروهایی است که فاقد معاینه فنی بودند