رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تراب محمدی» سرپرست استانداری آذربایجان شرقی شد

با حکم وزیر کشور؛ «تراب محمدی» سرپرست استانداری آذربایجان شرقی شد

با حکم وزیر کشور؛ «تراب محمدی» سرپرست استانداری آذربایجان شرقی شد


جدیدترین خبرها