رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خیابان پاستور به نام شهید جمهور نامگذاری شد/ خیابان کوشک بنام شهید امیرعبدالهیان

خیابان پاستور به نام شهید جمهور نامگذاری شد/ خیابان کوشک بنام شهید امیرعبدالهیان دو معبر بزرگراه بعثت و خیابان پاستور بنام شهید جمهور آیت الله رئيسی نامگذاری شد. خیابان کوشک در محدوده ساختمان وزارت خارجه نیز با نظر موافق اعضای شورا بنام شهید امیر عبدالهیان نام گرفت. همچنین مصوب شد نامگذاری هر کدام از معابر […]

خیابان پاستور به نام شهید جمهور نامگذاری شد/ خیابان کوشک بنام شهید امیرعبدالهیان

دو معبر بزرگراه بعثت و خیابان پاستور بنام شهید جمهور آیت الله رئيسی نامگذاری شد.

خیابان کوشک در محدوده ساختمان وزارت خارجه نیز با نظر موافق اعضای شورا بنام شهید امیر عبدالهیان نام گرفت.

همچنین مصوب شد نامگذاری هر کدام از معابر بنام شهدای خدمت در دستور کارشورا قرار بگیرد.


جدیدترین خبرها