رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقتدایی برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرد

مقتدایی برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرد مقتدایی نماینده مردم اصفهان و ورزنه در ادوار نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

مقتدایی برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرد

مقتدایی نماینده مردم اصفهان و ورزنه در ادوار نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.