رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات آیفون ۱۲ و ۱۳ ممنوع نیست

واردات آیفون ۱۲ و ۱۳ ممنوع نیست ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدل‌های آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.

واردات آیفون ۱۲ و ۱۳ ممنوع نیست

ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدل‌های آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.