رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نخستین روز ثبت‌نام کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۸ صبح پنجشنبه – ۱۰ خرداد – در ستاد انتخابات کشور آغاز شد.

آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

نخستین روز ثبت‌نام کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۸ صبح پنجشنبه – ۱۰ خرداد – در ستاد انتخابات کشور آغاز شد.