رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افتتاح سرکنسولگری ارمنستان در تبریز تا پایان سال

افتتاح سرکنسولگری ارمنستان در تبریز تا پایان سال وزیر امور خارجه ارمنستان در پارلمان این کشور اعلام کرد ارمنستان در نظر دارد تا پایان سال در ۴ کشور نمایندگی‌های دیپلماتیک افتتاح کند و درحال حاضر تصمیم بر افتتاح سرکنسولگری در تبریز گرفته شده است.

افتتاح سرکنسولگری ارمنستان در تبریز تا پایان سال

وزیر امور خارجه ارمنستان در پارلمان این کشور اعلام کرد ارمنستان در نظر دارد تا پایان سال در ۴ کشور نمایندگی‌های دیپلماتیک افتتاح کند و درحال حاضر تصمیم بر افتتاح سرکنسولگری در تبریز گرفته شده است.