رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعات کار موظفی کارمندان پس از ساعت ۱۳ به صورت دورکاری

ساعات کار موظفی کارمندان پس از ساعت ۱۳ به صورت دورکاری سازمان اداری و استخدامی کشور: تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود. دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود را حداکثر تا ساعت […]

ساعات کار موظفی کارمندان پس از ساعت ۱۳ به صورت دورکاری

سازمان اداری و استخدامی کشور:

تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود.

دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار دهند.

مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.