رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: ایران در فاز کاهش تعهدات برجامی است

اسلامی: ایران در فاز کاهش تعهدات برجامی است رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران طبق قانون حق دارد در صورت انجام‌ نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، متقابلا کاهش تعهد را دستور کار قرار دهد و هم اکنون در مرحله کاهش تعهدات هستیم.

اسلامی: ایران در فاز کاهش تعهدات برجامی است

رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران طبق قانون حق دارد در صورت انجام‌ نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، متقابلا کاهش تعهد را دستور کار قرار دهد و هم اکنون در مرحله کاهش تعهدات هستیم.