رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین بودجه ابلاغی توسط سرپرست ریاست جمهوری

اولین بودجه ابلاغی توسط سرپرست ریاست جمهوری سرپرست ریاست جمهوری قانون بودجه ۱۴۰۳ را برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد. برای نخستین بار قانون بودجه سنواتی توسط سرپرست ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. قانون بودجه در جلسه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

اولین بودجه ابلاغی توسط سرپرست ریاست جمهوری

سرپرست ریاست جمهوری قانون بودجه ۱۴۰۳ را برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد.

برای نخستین بار قانون بودجه سنواتی توسط سرپرست ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

قانون بودجه در جلسه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.