رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مبالغ جدید وثیقه ادامه تحصیل با هزینه شخصی گروه پزشکی

مبالغ جدید وثیقه ادامه تحصیل با هزینه شخصی گروه پزشکی دندانپزشکی و پزشکی؛ ۸۵۰ میلیون تومان، داروسازی: ۷۱۰ میلیون تومان معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ابلاغیه ای مبالغ جدید وثیقه جهت ادامه تحصیل با هزینه شخصی در خارج از کشور جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

مبالغ جدید وثیقه ادامه تحصیل با هزینه شخصی گروه پزشکی

دندانپزشکی و پزشکی؛ ۸۵۰ میلیون تومان، داروسازی: ۷۱۰ میلیون تومان

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ابلاغیه ای مبالغ جدید وثیقه جهت ادامه تحصیل با هزینه شخصی در خارج از کشور جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.