رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق رئیس‌جمهور ایران و سایر کشورها چقدر است؟

حقوق رئیس‌جمهور ایران و سایر کشورها چقدر است؟ بالاترین حقوق یک رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر برای سنگاپور است. حقوق رئیس جمهور ایران براساس حقوق هیات علمی و با دلار سنایی حدودا ۲۱ هزار دلار شاید بشود.

حقوق رئیس‌جمهور ایران و سایر کشورها چقدر است؟

بالاترین حقوق یک رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر برای سنگاپور است. حقوق رئیس جمهور ایران براساس حقوق هیات علمی و با دلار سنایی حدودا ۲۱ هزار دلار شاید بشود.