رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی‌اف پارلمان آذربایجان را منحل کرد

علی‌اف پارلمان آذربایجان را منحل کرد شبکه راشا تودی گزارش داد که «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان پارلمان این کشور را منحل کرد.

علی‌اف پارلمان آذربایجان را منحل کرد

شبکه راشا تودی گزارش داد که «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان پارلمان این کشور را منحل کرد.