رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی درباره عدم اجماع قالیباف و جلیلی

عباس عبدی درباره عدم اجماع قالیباف و جلیلی: معتقدم پزشکیان در دو گانه با جلیلی یا قالیباف برنده می‌شد، ولی در مشارکت زیر ۵۵٪، قالیباف شانسی برای پیروزی داشت جالب است که با لجبازی و یکدندگی، حتی این شانس کوچک را نیز از خودشان سلب کردند این رفتار در اینجا به سود مردم و کشور […]

عباس عبدی درباره عدم اجماع قالیباف و جلیلی:

معتقدم پزشکیان در دو گانه با جلیلی یا قالیباف برنده می‌شد، ولی در مشارکت زیر ۵۵٪، قالیباف شانسی برای پیروزی داشت

جالب است که با لجبازی و یکدندگی، حتی این شانس کوچک را نیز از خودشان سلب کردند

این رفتار در اینجا به سود مردم و کشور شد