رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور روحانی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

حضور روحانی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم حسن روحانی در یکی از مدارس منطقه ۱ تهران رای خود را به صندوق انداختند.

حضور روحانی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

حسن روحانی در یکی از مدارس منطقه ۱ تهران رای خود را به صندوق انداختند.