رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب: رهبر انقلاب همواره بر مخفی بودن رأی خود تأکید داشته‌اند.

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب: رهبر انقلاب همواره بر مخفی بودن رأی خود تأکید داشته‌اند. آنها که سعی می‌کنند به هر طریق و به هر شیوه ممکن، رأی و نظری را به رهبری نسبت دهند، بی‌تردید مرتکب یک کار غیراخلاقی و بلکه غیرقانونی می‌شوند

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب: رهبر انقلاب همواره بر مخفی بودن رأی خود تأکید داشته‌اند. آنها که سعی می‌کنند به هر طریق و به هر شیوه ممکن، رأی و نظری را به رهبری نسبت دهند، بی‌تردید مرتکب یک کار غیراخلاقی و بلکه غیرقانونی می‌شوند