رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست نوری قزلجه از مردم بعد از رأی دادن در حسینیه جماران

درخواست نوری قزلجه از مردم بعد از رأی دادن در حسینیه جماران غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در شبکه اجتماعی اکس نوشت: به یاد امام و شهداء در جماران رأی خود را به صندوق انداختم. اگر در این ساعات پایانی حضور مردم گسترده تر شود شاهد اتفاقات شیرینی برای ایران مان خواهیم بود. ان […]

درخواست نوری قزلجه از مردم بعد از رأی دادن در حسینیه جماران

غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در شبکه اجتماعی اکس نوشت: به یاد امام و شهداء در جماران رأی خود را به صندوق انداختم.

اگر در این ساعات پایانی حضور مردم گسترده تر شود شاهد اتفاقات شیرینی برای ایران مان خواهیم بود. ان شاء الله